Verzuimbegeleiding en reïntegratie

Sinds juli 2005 is de Arbowet vereenvoudigd en heeft u geen Arbo-dienst meer nodig.

De maatwerkregeling (Artikel 14 gewijzigde Arbo-wet) houdt in dat de werkgever de deskundige bijstand grotendeels naar eigen inzicht organiseert. Human Arbo Management adviseert en begeleidt u graag om dit op poten te zetten.

Essentieel in de maatwerkregeling is dat er een contract moet zijn met een gecertificeerde bedrijfsarts. Daarnaast is dit contract ook nodig in verband met verzuimbegeleiding volgens de Wet Verbetering Poortwachter en het toetsen van de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie).

Uitgangspunt van deze werkwijze is dat de werkgever in hoge mate zelfstandig zijn ziekteverzuim- en arbo-beleid uitvoert. Dat wil zeggen dat de werkgever zelf ziek en betermeldingen registreert, zelf de termijnen van de WVP in de gaten houdt en zelf bepaalt wanneer de bedrijfsarts wordt ingeschakeld. De bedrijfsarts van Human Arbo Management beschikt over een uitgebreid deskundigennetwerk, zodat er voor elk probleem, in overleg met de werkgever, een maatwerkoplossing gevonden wordt. Dat scheelt een hoop kosten.

Verzuimbegeleiding en reïntegratie:

 

Human Arbo Management doet graag uw verzuimbegeleiding en reïntegratie.